Tumblelog by Soup.io
  • Najada
  • flauschfisch
  • infinitenoise
  • Szczu
  • Quarante-deux
  • frauvermeer
  • owcanaziemna
  • Wascon
  • somewhereonlyweknow
  • hjhughj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

W życiu ma się albo wymówki, albo wyniki.
— MIŚK
Najwięcej robi ten, kto robi jedną rzecz dobrze.
— MIŚK
Patrzył na nią i uświadamiał sobie, że jest piękna i że przykro mu będzie od niej odejść. Ale świat za oknem był jeszcze piękniejszy. A jeżeli dla niego opuści ukochaną kobietę, wówczas ten świat będzie jeszcze droższy o wartość zdradzonej miłości.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted bygreywolf greywolf
Ksaweremu przyszło na myśl, że skoro nie może ocalić tego straconego życia, musi uczynić wielkim to, które teraz właśnie przeżywa.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted bykashasrasha kashasrasha
8288 24e8 350
2096 4efc 350
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
i wiedział, że nie wolno mu przystąpić do nieuczciwej gry, która doczesne podaje za wieczne, a małe za wielkie, że nie wolno mu przystąpić do do nieuczciwej gry zwanej miłością
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Przyszedł znowu w ostatniej chwili, a przychodzenie w ostatniej chwili było jego dumą. Wszyscy inni przychodzili według wcześniej przemyślanego planu, toteż żyli całe życie bez niespodzianek.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted byjointskurwysynodnowapkz451peresekere
A nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
A potem mówił jej, że on sam nie ma domu, albo - mówiąc inaczej -  że jego domem są jego kroki, jego marsz, jego podróże. Że jego dom jest tam, gdzie otwierają się nieznane horyzonty. Że może żyć, tylko przechodząc z jednego snu do drugiego, z jednego krajobrazu w inny, i że gdyby został dłużej w jednej dekoracji, umarłby.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
Reposted bydarkanes darkanes
Ksawery odpowiedział, że dom to nie bieliźniarka ani ptak w klatce, ale obecność człowieka, którego kochamy.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
1191 4fd4 350
Reposted fromsarazation sarazation viaadriannak adriannak
0147 ccb5 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaadriannak adriannak
2849 dd85 350
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaadriannak adriannak
9203 3cbd 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
5555 d1e6 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
6544 1d99 350
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaadriannak adriannak
1602 8331 350
Reposted fromsarazation sarazation viaadriannak adriannak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl