Tumblelog by Soup.io
  • Najada
  • flauschfisch
  • infinitenoise
  • Szczu
  • Quarante-deux
  • frauvermeer
  • owcanaziemna
  • Wascon
  • somewhereonlyweknow
  • hjhughj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

5861 711d 350
Reposted byoutlinefalkowskatoskalattemy-little-worldinsomniiaZoonk11naiwnailovegreen
5554 d789 350
Reposted fromnikotyna nikotyna
3676 988b 350
Reposted fromtfu tfu viajasminnie jasminnie
5065 4134 350
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajasminnie jasminnie
Reposted fromkelu kelu viadankmemes dankmemes
Reposted fromxanth xanth viastrzepy strzepy

earthdad:

when someone really cute calls you cute first

image

Reposted fromwhite-nigglet white-nigglet viastrzepy strzepy
3713 b157 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
5817 8f7e 350
Reposted byOnly2yout-e-x-tczlowiekwchlodnijanealicejonesjustanothergirljazzieesilentsoulzuzannagKobajashiilovegreen
9679 e698 350
Reposted fromnudes nudes viaZoonk11 Zoonk11
6994 5acc 350
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viaSTYLTE STYLTE
uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat,
— Zrób mi jakąś krzywdę
1505 9862 350
Reposted frommindtrap mindtrap viaSTYLTE STYLTE
2490 55bc 350
Reposted fromdorks dorks viaSTYLTE STYLTE
Wyobrażałam sobie na milion sposobów jak zapraszasz mnie na kawę.
— milion sposobów zapraszania na kawę
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSTYLTE STYLTE

August 17 2017

1637 f44c 350
1650 fac6 350

August 16 2017

1664 ba07 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl